آخرین اخبار و حواشی نقل و انتقالات اروپا (۳۱-۰۵-۹۸)

از بازشگت ماریو بالوتلی به ایتالیا تا انتقال قرضی کوتینیو به بایرن مونیخ
آخرین اخبار و حواشی نقل و انتقالات اروپا (۳۱-۰۵-۹۸)