جاده خلخال به اسالم

سلام. این ویدئو تلفیقی از چند ویدئو در مسیر جاده زیبای خلخال به اسالم در اواسط خرداد ماه سال ۱۳۹۸ هستش که طبیعت زیبای این مسیر را تا حدی نشان میده.