شهر کاملا زنانه در لهستان

 

روستائی کوچک در جنوب کشور لهستان به نام ” Miejsce Odrzańskie ” در نزدیک مرز جمهوری چک وجود دارد که در طی ۹ سال گذشته هیچ یک از آنها فرزندی را به دنیا نیاورده اند.