فیلمی از فرار ناوچه فری‌گیت انگلیسی در خلیج فارس

فیلمی به تازگی در فضای مجازی در حال انتشار است که فرار ناوچه انگلیسی فری‌گیت از دست نیروهای سپاه پاسداران را نشان می‌دهد.

مهره مار