فیلم | مداحی صداپیشه جناب خان در هیئت خوزستانی‌ها

محمد بحرانی صداپشیه جناب خان در هیئت خوزستانی‌ها به مداحی پرداخت.