گل اول پرسپولیس به پارس جنوبی (ترابی) لیگ برتر ۹۸-۹۹

گل اول پرسپولیس به پارس جنوبی جم