اقدام جنون آمیز راننده تریلی در بزرگراه + فیلم

اقدام جنون آمیز راننده تریلی در بزرگراه + فیلم
373

یک راننده تریلی با اقدامی جنون آمیز در بزرگراه، جان راننده‌ها را به خطر انداخت.

یک راننده تریلی با حرکت معکوس در یکی از بزرگراه‌های چین، جان خود و دیگر راننده‌ها را به خطر انداخت.

او پس از تلاش بسیار برای دور زدن در بزرگراه، سرانجام موفق شد بدون ایجاد حادثه، چند صد متری را به صورت معکوس حرکت کند اما در نهایت توسط پلیس متوقف شد.

.