عاقبت پرتاب آب دهان به مسافران مترو در آمریکا

عاقبت پرتاب آب دهان به مسافران مترو در آمریکا
430

 

ویدئویی که توسط یکی از شاهدان عینی و با تلفن همراه تهیه شده است این مسافر را در حالی که در مقابل درب نیمه بسته یکی از واگن‌ها ایستاده است نشان می‌دهد. در این ویدئو مشاهده می‌شود در حالی که مسافر دیگر داخل واگن قطار و روبروی این مرد جوان ایستاده است او ناگهان از لابلای درب واگن به صورت وی آب دهان پرتاب می‌کند.گفتنی است؛ این حادثه در ایستگاه ۳۴ خیابان منهتن شهر نیویورک آمریکا رخ داد.
.