مستند حیات وحش و شکار حیوانات درنده در حیات وحش

مستند حیات وحش و شکار حیوانات درنده در حیات وحش
514

مستند حیات وحش و شکار حیوانات درنده در حیات وحش

با دیدن این تصاویر انسان متوجه می شود که با تلاش و امید می توان مشکلات را حتی اگر کشنده و مرگ آور باشند را هم شکست و از سد آنها گذشت، انسانها معمولا با دیدن آدمهای قدرتمند و قیاس کردن خودشان با آنها نا امید می شوند و دست از تلاش می کشند و در نهایت مغلوب می شوند، نتیجه میگیریم که تا روزی که از اسم و رسم رقیب هراس و ترس داریم پیروزی ناممکن میشه، امید نهایت ایمان است که در درون خود شجاعت را پرورش می دهد، در نتیجه بدون امید شجاعت مجال رشد کردن نمی یابد.

.