گوند مار ایرانی – حیات وحش ایران

گوند مار ایرانی
504

گوند مار یکی از مارهای غیر سمی ایران است که به گوند مار ایرانی هم شهرت دارد، این مار به طول بیش از یک متر و در رنگ های مختلف از جمله سبز تیره و سرخ دیده شده است.

.