شکار پرنده از روی آب توسط کروکودیل گرسنه | فیلم

nile-crocodile-catching-bird
434

یکی از جالب ترین واقعیت ها در مورد کروکودیلها این است که اغلب آن ها ۲۴ دندان بسیار تیز و البته ترسناک دارند، اما هرگز طعمه خود را نمی جوند. در موارد بسیار نادر، ممکن است از دندان خود برای خرد کردن غذا استفاده کنند.

کروکودیل برای نگه داشتن طعمه در دهان خود از دندان هایش استفاده می کند و در بیشتر مواقع، غذای خود را درست می بلعد. این حیوانات می توانند سنگ را نیز خورده و به راحتی آن را هضم کنند.

شاید جالب باشد بدانید که دم این حیوان بسیار شگفت انگیز است؛ کروکودیل ها قادر هستند با استفاده از این عضو از بدن خود با سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت شنا کنند. همچنین می توانند به مدت حداکثر سه ساعت روی دم خود به صورت عمودی بایستند.البته باید اشاره کنیم که همین دم در خشکی هیچ کاربردی برای کروکودیل ندارد و در بیشتر مواقع، فقط برای حرکت های کوتاه از آن استفاده می شود.

اندازه کروکودیل ها با هم بسیار فرق دارد؛ آن ها نمونه های کوتوله دارند که کوچک ترین سایز تمساح محسوب می شود و بزرگ ترین آن ها در آب های شور زندگی می کنند.

.