از جفتگیری گرگ و سگ حیوانی بنام گرگاس بدنیا میاد

joftgiri gorg ba sag (5)
17,904

جفتگیری گرگ و سگ

تصاویر از سگ گرگاس : حیوانی که حاصل جفت گیری گرگ با سگ است ، در واقع جفتگیری سگ و گرگ باعث به وجود آمدن حیوانی شده که از گرگ جسورتر و از سگ باهوشتر است و از انسان نمی ترسد و باعث گزارش های متعددی از حمله این حیوان به انسان به گوش رسیده است.

جفتگیری گرگ با سگ

گرگاس حیوانی درنده است که نتیجه جفتگیری گرگ با سگ ماده است. این حیوان جسورتر از گرگ و باهوشتر از سگ است و بر خلاف گرگ، از انسان نمی‌هراسد.

این جسارت گرگاسها موجب کاهش ترس گرگها از انسانها نیز شده است، همچنین گرگاس برخلاف گرگ از بدو تولد دارای حالت درندگی است. سگهای گله در روستاها نیز به لحاظ اینکه این حیوان مشترکات زیادی با آنها دارند تحرک خاصی نسبت به گرگاس نشان نمی‌دهند.

جفت گیری گرگ با سگ

جفتگیری گرگ و سگ جفت گیری گرگ و سگ جفتگیری گرگ و سگ

 

 

 

.