تایپان؛ سمی‌ترین مار خشکی بومی استرالیا | فیلم

تایپان؛ سمی‌ترین مار خشکی بومی استرالیا فیلم
581

تایپان در استرالیا یافت می شود و تا آنجایی که می دانیم مهلک ترین مار جهان است. زهر آن به مراتب قوی تر و کشنده تر از مخوف ترین کبراها و افعی هاست!
تایپان یک مار منزوی است و از زندگی گروهی متنفر است، و هنگام شکار بسیار فعال می شود.
خوشبختانه محل زندگی این گونه روی تخته سنگها و در صحراها و گودال های زمین است و تا شما به دنبال این مار نروید، او به به دنبال شما نخواهد گشت. زهر این مار می تواند انسان را عرض ۴۵ دقیقه از پای درآورد.
پس سعی کنید از این مار دور باشید. طول این مار تا ۲ و نیم متر رشد می کند و قادر به این است که با توجه به تغییر فصل، رنگ خود را نیز تغییر دهد. او این کار را با جذب گرما انجام می دهد. غذای تایپان را عمدتا جوندگان تشکیل می دهند.

کیت جکسون، جانورشناسی در کالج «ویتمن واشنگتن» می گوید: «تایپان ها سمی ترین زهر را دارند و در هر بار گزش، بیشترین مقدار سم را به طعمه خود تزریق می کنند.»
این مار بومی کشور استرالیا، «مار سخت و خشن» نیز نامیده می شود و بر اساس اطلاعاتی که باغ وحش استرالیا منتشر کرده، مقدار سمی که این مار در هر بار گزش بیرون می ریزد، برای کشتن صد مرد بالغ کافی است.
معیار اندازه گیری استاندارد مورد استفاده برای محاسبه قدرت زهر، «دور کشندگی» نام دارد و با عبارت LD50 تعریف می شود.
LD50 یعنی چه میزان سم لازم است تا نصف جمعیت حیوانات آزمایشگاهی (معمولا موش) را بکشد. هر چه این مقدار کمتر باشد، به معنی قوی تر بودن سم است.
اگر سم یک مار خاصیت نوروتوکسیک (خاصیت سمی مربوط به اعصاب) را داشته باشد، ابتدا عضلات طعمه را فلج کرده و منجر به ایست تنفسی می شود.
سم های با خاصیت هموتوکسیک نیز با از بین بردن بافت های بدن، قربانی را هلاک می کنند.
مرکز تحقیقات سم استرالیا، مقدار LD۵۰ مربوط به ۲۵ گونه از سمی ترین مارها را اندازه گیری کرده و بدین ترتیب پنج گونه زیر را در صدر فهرست خطرناک ترین آن ها قرار داده است: تایپان خاکی، مار قهوه ای شرقی، تایپان ساحلی، مار ببری، مار ببری سیاه.

.