جفتگیری مرغ بیوه و رقص جالب مرغ بیوه نر برای جلب توجه ماده‌ها | فیلم

widow bird, جفت گیری حیوانات, دنیای پرندگان, مرغ بیوه
744

جفتگیری مرغ بیوه و رقص جالب مرغ بیوه نر برای جلب توجه ماده‌ها | فیلم

مرغ‌های بیوه نر برای جلب توجه گونه ماده با یکدیگر مسابقه پرش می‌دهند.آنها در چمنزارها برای نشان دادن توانایی خود به پرنده ماده ساعت‌ها به پریدن می‌پردازند و نه تنها باید بلندتر از بقیه بپرند بلکه در استقامت هم باید رقبا را از میدان به در کنند.پرنده نری که بلندتر از همه بپرد و رقبای خسته را از میدان به در کند برنده علاقه ماده ها خواهد شد.

 

widow bird, جفت گیری حیوانات, دنیای پرندگان, مرغ بیوه

.