از جفت گیری زرافه و گورخر این حیوان بدنیا اومده (باورنکردنی)

جفت گیری زرافه و گورخر (1)
2,471

از جفت گیری زرافه و گورخر این حیوان بدنیا اومده (باورنکردنی)

جفت گیری زرافه و گورخر

شاید بخاطر داشته باشید که حدود یک سال پیش مطلبی با عنوان نتیجه جفت‌گیری اسب و گورخر در قسمت سرگرمی قرار دادیم، این بار با حیوانی عجیب‌تر آشنا می‌شوید که از خانواده زرافه است اما شباهت به گورخر دارد!!

جفت گیری زرافه و گورخر

okapis نام حیوانی است که فقط در جنگل‌های کنگو یافت می‌شود و حدود 20هزار مورد از این نوع حیوانات گزارش شده است!

 

جفت گیری زرافه و گورخر

.