با زنم می خواستیم اسکیت هوایی سوار شویم که جوان های مست آمدند / قتل در پارک ارم

عامل جنایت خونین پارک ارم
406

عامل جنایت خونین پارک ارم که شش سال فراری بود پس از بازداشت در یک قدمی مجازات قصاص قرار گرفت.

.