حمله عقاب به دسته مرغان کاکایی در حال پرواز | فیلم

حمله عقاب به دسته مرغان کاکایی در حال پرواز فیلم
452

کاکایی نام تیره بزرگی از مرغان دریایی است که در سرتاسر جهان زندگی می‌کنند و تنوع گونه‌های آنها در نیمکرهٔ شمالی از سایر نقاط جهان بیشتر است.کاکایی‌ها به طور کلی پرندگانی با جثه‌ای متوسط تا بزرگ هستند و رنگشان معمولاً سفید یا خاکستری است. این پرندگان اغلب نشانه‌های سیاه‌رنگی بر روی بال یا سرشان دارند. پاهایشان پره‌دار و منقارشان ضخیم و دراز است. هر دو پرندهٔ نر و ماده به یکدیگر شبیه هستند و بر روی زمین و یا درون آبگیرها آشیان می‌کنند.کاکایی از ماهیان، سخت‌پوستان، نرم‌تنان، حشرات، لاشهٔ حیوانات و نیز میوه‌ها و مواد گیاهی تغذیه می‌کند.

کاکایی‌ها بیشتر سفیدند با سطح پشتی و بال‌های خاکستری یا سیاه ، پرجثه‌تر از پرستوهای دریایی هستند با بال‌های پهن‌تر و پاهای درازتر و اغلب به راحتی راه می‌روند . گونه‌های سرسفیدغالبا در زمستان رگه‌های تیره‌ای روی سر دارند ، و انواعی که سر تیره تیره‌رنگ دارند در زمستان اغلب سرشان سفید است و تعدادی لکه‌های قهوه‌ای روی آن دیده می شود . نر و ماده آنها همشکل است ، روی زمین یا صخره‌های مشرف به دریا آشیانه می سازند ، گاهی با بال باز اوج می گیرند . غذای پرندگان خانواده کاکایی شامل ماهی ها ، سخت‌پوستان ، نرم‌تنان ، حشرات ، لاشه‌حیوانات ، گاهی میوه‌های سته و مواد گیاهی است.

.