حمله مار و شاهین به لانه پرنده بافنده | فیلم

حمله مار و شاهین به لانه پرنده بافنده فیلم
327

بافنده‌ها، پرندگانی کوچک از خانواده سهره‌ها هستند. تعداد ۵۷ گونه پرنده بافنده وجود دارند و همگی آنها سبک و راهبرد خاص خود برای ساختن لانه را دارند.

به طور معمول پرنده نر برای جلب توجه پرنده ماده وظیفه لانه بافی را بر عهده دارد. بسیاری از گونه‌های پرنده بافنده، لانه سازی را تنها با یک ساقه یا برگ آغاز می کنند، اما در نهایت سازه‌ای معجزه آسا را ارائه می کنند.

لانه پرنده بافنده شبیه یک فلاسک برعکس بوده و ورودی آن که ممکن است شبیه یک لوله باشد، در قسمت پایین لانه قرار دارد. پرنده نر با آویزان شدن سر و ته از لانه هنگامی که مشغول آواز خواندن و نمایش بال‌های خود است، سعی می کند تا نظر پرنده ماده را جلب کند.

.