حمله مار کبری به شیر با پرتاب زهر | فیلم

حمله مار کبری به شیر با پرتاب زهر فیلم
1,156

این ماردر رویارویی با یک شیر نر مهاجم حالت دفاعی به خود گرفته و سعی در ترساندن او دارد.کبرای سیاه می‌تواند زهر خود را تا ۳ متر پرتاب کند.

مار کبرا چشمان شیر را هدف می‌گیرد و در صورتی که زهر او وارد چشم شیر شود می‌تواند شیر را تا پایان عمر نابینا کند.

.