حمله نا فرجام کروکودیل و فرار گاومیش | فیلم

حمله نا فرجام کروکودیل و فرار گاومیش فیلم
286

یکی از جالب ترین واقعیت ها در مورد تمساح ها این است که  اغلب آن ها ۲۴ دندان بسیار تیز و البته ترسناک دارند، اما هرگز طعمه خود را نمی جوند. در موارد بسیار نادر، ممکن است از دندان خود برای خرد کردن غذا استفاده کنند.

کروکودیل برای نگه داشتن طعمه در دهان خود از دندان هایش استفاده می کند و در بیشتر مواقع، غذای خود را درسته می بلعد. این حیوانات می توانند سنگ را نیز خورده و به راحتی آن را هضم کنند.

کروکودیل با دقت و آرامش به سمت طعمه خود حرکت میکند و با یک جهش ناگهانی کنار دهان گاومیش را میگیرد. اما گاومیش به لطف توان بدنی و قدرت بالای خود مقاومت کرده و کروکودیل را به سمت خشکی میکشد و بعد از چند لحظه وقتی کروکودیل متوجه میشود که در شکار نا موفق بوده گاومیش را رها کرده و به آب باز میگردد.

.