خفن ترین گورخر خال خالی جهان متولد شد

گورخر خال خالی
504

«تیرا» اولین گورخر خال خالی در پارک ملی ماسای مارا کنیا دیده شده است. به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، به گفته دانشمندان الگوی پوستی خاص ناشی از ملانیسم علت به وجود آمدن این گورخر خاص بوده است. مقدار بیش از حد ملانیسم باعث به وجود آمدن رنگدانه ها روی پوست می شود.

.