پست‌های اینستاگرام ریحانه پارسا در فراق گربه‌اش

ریحانه پارسا در فراق گربه‌اش
648
چند روز پیش ریحانه پارسا پستی را در اینستاگرام منتشر کرد و از مردن گربه‌اش خبر داد. او پس از پاک کردن پست قبلی خود با انتشار پستی جدید برای گربه‌اش ابراز دلتنگی کرد.

چند سال قبل نیز هانیه توسلی پس از فوت گربه‌اش پستی را در اینستاگرام منتشر نمود که سر و صدای فراوانی در فضای مجازی به راه انداخت.

پست‌های اینستاگرام ریحانه پارسا در فراق گربه‌اش

ریحانه پارسا:

«با دو چشم خویش دیدم که جانم میرود؛

،پسرم ، همدمم


پست‌های اینستاگرام ریحانه پارسا در فراق گربه‌اش

پست‌های اینستاگرام ریحانه پارسا در فراق گربه‌اش

ریحانه پارسا:

«در خانه ام دنبال یک چهار پای کوچکم؛
دورم بگردد،قربانش بروم…»

.