1,896

ریزش ناگهانی ساختمان متروپل در آبادان  🔻به دلیل ریزش بخش‌هایی از ساختمان ۱۰ طبقه اداری – تجاری متروپل، برای ایمن سازی، خیابان اصلی امیری آبادان مسدود شد.  🔻 ساختمان بصورت کامل تخلیه شده است.   🔻پنج آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس درحال امداد رسانی به حادثه دیدگان هستند.   🔻آتش  نشانان در محل حضور دارند.  🔻فرماندار آبادان: آمار دقیقی از تلفات درحال حاضر وجود ندارد. 🔻ساختمان درحال ساخت بوده است و احتمال تلفات به دلیل حضور در منطقه مسکونی را دارد.

 

.