سرنوشت تلخ 2 زن در پراید مرد شیطان صفت / صبح بود فریادهایم را کسی نشنید

سرنوشت تلخ 2 زن در پراید مرد شیطان
446

این ابلیس پس از اجرای توطئه شوم اموال آنها را به سرقت برد.

2 سرنوشت مشابه

به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از سال گذشته به دنبال شکایت مشابه دو زن جوان که در ارابه شیطانی پسرجوان گرفتار شده بودند آغاز شد.

شواهد نشان می داد راننده شیطان صفت در پوشش مسافر بر در ورامین زنان جوان را به دام انداخته است.

پلیس با اطلاعاتی که از دو شاکی گرفت به ردیابی راننده پراید پرداخت و دریافت دوربین های مداربسته یکی از خیابان تصویر ارابه شیطانی را ضبط کرده است.

با این سرنخ پلیس راننده پراید را شناسایی کرد و دو زن جوان در مواجهه حضوری او را شناختند.

بدین ترتیب مرد 30 ساله دیروز در شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

در ابتدای جلسه دو زن یکی پس از دیگری به تشریح شکایتشان پرداختند.

نخستین زن که صاحب یک مزون در ورامین است به قضات گفت: صبح می خواستم از خانه ام به محل کارم بروم که سوار پراید این مرد شدم. او پس از طی مسافتی از مسیر اصلی منحرف شد و وقتی به او اعتراض کردم مرا کتک زد. او پول و طلاهایی را که همراه داشتم دزدید و مرا آزار داد. سپس مرا از ماشینش پیاده کرد.

دومین زن نیز گفت: من در یک شرکت خصوصی کار می کنم. به محل کارم می رفتم که در ماشین متهم به دام افتادم. او با تهدید مرا مجبور کرد تا به خواسته سیاهش تن دهم. سپس اموالم را دزدید و مرا از ماشین بیرون انداخت. من برای او اشد مجازات می خواهم.

وقتی متهم در جایگاه ویژه ایستاد اتهام آدم ربایی، آزار و اذیت دو زن و سرقت اموال آنها را انکار کرد .

وی گفت: من دو زن جوان را از قبل می شناختم و با آنها دوست بودم. به همین خاطر آنها سوار ماشینم شدند و خودشان با من رابطه برقرار کردند. من اموال آنها را ندزدیم.

با اظهارات عجیب این متهم دوزن در حالی که اشک می ریختند وی را دروغگو خواندند.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند

.