شکار اوریکس آفریقایی توسط شیر در بیابان نامیب | فیلم

ewaso.kofafeth-oryx-Afrique-Horizons
327

از اوریکس آفریقایی با عنوان حیوانی علف خوار با تنوع رنگی سفید تا قهوه ای و در حال انقراض در حیات وحش نام برده می شود. زیستگاه این حیوان بیابانهای شنی است و از درختچه ها هربس ها و ساقه ها و ریشه ها تغذیه میکند. اوریکس حیوانی بسیار مقاوم است به طوری که هفته ها بدون خوردن آب می تواند زنده بماند. این حیوان کوچ نشین است و به دنبال آب و مواد غذایی کیلومترها راه میرود. و اغلب به صورت گروهی زندگی می کند، اوریکس حیوانی بسیار سازگار با همنوعان خود و دیگر حیوانات می باشد. تا کنون حدود ۱۸۰۰ اوریکس عربی که بیشتر آنان در شبه جزیره های عرب هستند شمارش شده اند. این حیوان به واسطه شکار بی رویه در حیات وحش جزء حیوانات در حال انقراض به حساب می آید.

به طور کلی در حدود ۱۸۰۰ اوریکس در مناطق مختلف از جمله صحرای نامیب آفریقا سرشماری شده است. متاسفانه امروزه دیدن این گونه های بسیار ارزشمند در حیات وحش به ندرت اتفاق می افتد، به طوری که در سال ۱۹۷۰ اوریکسها فقط در منطقه جنوب شرقی صحرای Rub در شبه جزیره عرب پیدا شد که آخرین آنها هم در حیات وحش در سال ۱۹۷۲ با گلوله کشته شد. اما وضعیت گله های در اسارت از نظر تعداد با رشد چشمگیری روبرو بود چنانچه تعداد جمعیت دربند در عمان که در سال ۱۹۸۲ سرشماری شد رشد قابل توجهی را تا سال ۱۹۹۶ نشان داد به طوری که جمعیت گله های مورد نظر به بیش از ۴۰۰ راس رسید اما با شروع شکار از این گله تعداد آنان به ۱۰۶ راس در سال ۲۰۰۳ تقلیل یافت

.