شکار گراز وحشی توسط شیر ماده | فیلم

شکار گراز وحشی توسط شیر ماده فیلم
753

آهو، گورخر، کَل، بوفالو و فیل به این دلیل که اندازه بزرگی دارند غذای اصلی یک گله شیر را تشکیل می‌دهند. البته زمانی که شکار خوبی پیدا نشود شیرها به کفتارها، کرکس‌ها و سایر حیوانات لاشه‌خوار نیز حمله می‌کنند.حداکثر سرعتی که یک شیر بصورت میانگین به آن می رسد ۸۱ کیلومتر در ساعت است. البته این گونه جانوری استقامت زیادی ندارند و تنها در مسافت‌های کوتاه می‌توانند با سرعت بالا بدوند.وزن شیرهای بالغ نر بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم، و وزن شیرهای ماده بین ۱۲۰ تا ۱۸۲ کیلوگرم است.

.