شیرهای آفریقایی آدمخوار در پارک ملی کروگر | فیلم

شیرهای آفریقایی آدمخوار در پارک ملی کروگر فیلم
486

گاهی شیرها آدمخوار می‌شوند و با دزدیدن و شکار انسان که معمولا در طول شب است به خوردن گوشت انسان عادت کرده و شکارچی انسان می‌شوند.

دانشمندان هنوز قطعاً نمیدانند چرا بعضی از شیرها عادت به آدمخواری می‌کنند، البته طبق یک نظریه قدیمی عقیده بر این است که وقتی شیرها مجروح می‌شوند و توانایی شکارکردن را از دست می‌دهند یا دندان‌های آنها خراب می‌شود یا از بین می‌رود به خوردن گوشت انسان تمایل پیدا کرده و آدمخوار می‌شوند، اما مواردی هم دیده شده که بعضی از شیرهایی که آدمخوار شده‌اند در سلامت کامل بوده‌اند مثل شیرهای Tsavo.

بنابراین سالم نبودن شیر تنها دلیل گرایش آنها به این امر نیست. وقتی تعداد چهارپایانی که غذای شیرها هستند کم می‌شوند و شیرها طعمه لازم برای شکارکردن بدست نمی‌آورند به دزدیدن وخوردن مردم روستا رو می‌آورند و در زمانی که کشاورزان می‌خوابند حمله آنها بیشتر می‌شود، همچنین در طول فصول بارانی حالت تهاجم و توحش آنها بیشتر می‌شود بعلاوه شکار در این شرایط آب و هوایی برای آنها سخت‌تر است و لی در فصول خشک گرایش آنها به آدمخواری کمتر می‌شود. یک شیر آدمخوار از میان دیوارهای کوتاه یا حاشیه علفها بیرون آمده یا روی سقف پوشیده از کاه خانه‌های روستایی (آفریقا) می‌پرد و به ساکنین این منازل که از ترس به خود می‌لرزند یورش برده و یا آنها را از بسترهایشان هنگام خواب بیرون می‌کشد اگر شیر دو نفر را با هم در کلبه ببیند هر دو را می‌کشد ولی یکی را به دهان گرفته و به بیرون می‌پرد و از همان راهی که آمده برمی‌گردد تا از نظرها دور شود و بعلاوه به مادران و بچه‌هایی که در حال بازی کردن هستند حمله کرده و آنها را می‌رباید.

.