عشوه گری و رقص همسر برای شوهر از موثر ترین روش های جذب

رقص و عشوه گری همسر برای شوهر
1,230

رقص و عشوه گری همسر برای شوهر یکی از موثر ترین روشهاست

مقالات زیادی درباره همسرداری و مثلا ایجاد رابطه گرم جنسی با شریک جنسی و همسر دیده می شود .

اما خب یکی از قدیمی ترین روشها برای گرم تر نگه داشتن رابطه زناشویی عشوه گری ر خلوت زن و شوهر است .

رقصیدن یکی از قدیمی ترین این روشهاست که زن برای شوهر انجام میدهد و مردها هم به این موضوع علاقه بسیاری دارند .

بازی جنسی باعث می شود شما با همسرتان صمیمی باشید و بیشتر از رابطه و با هم بودن لذت ببرید بیشتر افراد عشق بازی نمی کنند و سریع به رابطه جنسی می پردازند این باعث می شود همسرتان از شما لذت نبرد و خودتان هم فقط کار دخول در سکس را انجام دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بازی جنسی با بدن همسر و رقص و عشوه گری را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

 

بازیـــهای جنـسـی که باعث افـــزایش لذت جنــسی از رابطه جنســی می گردد

رابـــطه ی جنــسی بایـد متـــنوع و جذاب باشد . تغیــیر پوزیشــیـــن ها ، تنوع در آرایـش و تغــیـیر روشهـای تحریـــک جنـســی میـتوانـــد به پر شور تر شدن رابطــه ی جنــســـی میـان زوجین کمــک شایـانـی بکـنــد . به گزارش ایـران ناز برای خارج شدن از رابـطـــه جنسـی تکـراری بایـد دسـت به خلـاقــیـت بزنـــیــد و بازی جنــسی ایجــاد کنیـد .در ایــن مطلــب از ایران ناز به روشهـــای خروج یک رابطه ی جنســـی از سردی میپردازیــم . عادی شدن پوزیشنــ‌ـــهـای رابــطه جنـــسی در هر رابــطه زناشویی یک پیــشــامـد بسیـار محـتـمل اســـت که زوج‌هـــای زیـــادی نزد مشاورین خانواده از آن گلـــه و شکـــایـــت می‌ـکـــنـــنـــد.با ما در ایـــران ناز همـراه باشیـد.

حتـــی مهــیـــجـــ‌ـتریـن فرد در رابـــطه جنــسی، اگر انـجـام رابـطــه جنـسـی برایش تکـــرار مکــررات شده باشـد از آن دلزده خواهـــد شد. این عادی شدن میـ‌ـتواند دو علـت داشــته باشد: اسـتــفاده از یک روش خاص برای ارضـــاء شدن که ممـــکـن اســت در اثر اخـتـلــالات جنســی باشد (یکــی از طرفین رابـــطـه به خاطـر ایـن اختـــلـــال فقـــط انجـــام حرکــت خاصـی را از شریـــک جنـــسـی خود خواستار می‌شود) و دیـگری عادی، تکــراری و قابل حدس شدن تمــام حرکـت‌ـهـــا و نحوه شروع و پایان که به تبـــع آن از میــزان رضـــایـــت و کیفیــت رابطه کاسته میـــ‌شود. در ایـن مطـــلب قصد داریـم برای خروج از ایـن وضعـــیت، راه حل‌ـــهای ساده و کارآمــدی را به شمـا پیشنـــهــاد نمائیم.

ایـــجاد تنوع در پوزیــشـــن های رابطـــه زنــاشویی

متـــاســـفانــه درصــد قابل توجهی از زوجین در نهــایت به ۳ الی ۴ حالـت جنســی بسنـده میـــ‌کــنند و تمـام روال انــجـــام رابـــطه حالتـی تکراری و قابــل حدس پیدا می‌کـــند؛ از زمـان شروع رابـطـه گرفـتـــه تا مکــان و حالات و حرفـــ‌ـهــای تکراری. برای خروج از ایـــن وضعـیـــت لازم نیـســـت تمـــام ایــنترنـــت را زیرو رو کنـــید؛ کافـی است ذهــن خلاق خود را بکـــار گیـــرید و به ایــجاد بازی جنســـی فکر کنـــیــد. تمام آن چیـــزهایی که دوست داشـــتـید با شریک زنـــدگـــی خود از آن لذت ببریـد را حال به اجـــرا در آورید.

برای انجـــام یک رابــطـــه جنــسـی دلچــسـب بایـد برنامه ریزی کنـــیــد، ایـــدهـ‌هـای جدیـد بکـــار بگیــریـــد تا بتوانــید همســر خود را غافلــگیـــر و خوشحـــال کنید. فکـر کنـــیـد که امـــشـــب قرار است با همسـرتان رابـــطه داشـــته باشـــیـد با انـجام چه حرکــت جدیـــدی میـ‌توانـــید او را سورپـرایـــز کنید؟ بهــتر نیــست به جای ایـــنکـــه همیشـه یکــجا رابـــطه داشـــته باشـــیــد در جاهـای مختـلف منـــزل و با حالات جدیـد تجـربه کنـیــد، هر حالـتی که میـــ‌ـــتوانـــد (ماننـــد بوسیدن، دخول، معــاشـقـــه، رابطـــه جنسی دهانی و…) رفــتارهای جنسـی را شامـل بشود و انجـــام آنرا میــســر سازد.

به ساخـت بازی جنــسـی بپردازیـــد

با وجود آن که اغــلـــب، مردان ترجیح میـــ‌دهـــنـد که حاشـیـه را کم کنند و سریــع به اصــل ماجـــرا بپـــردازنــد، ولی پس از مدتی لازم میـ‌شود که در رابطه جنـــسی به حاشـیه و بازیــ‌ جنــســی بیـــشــتر توجه گردد. همـچــنیـــن خانمـــ‌ـــها نیـز نسبـــت به آن نظـــر مثـــبـتی دارنــد، در روایـــات نیــز به این مهم پرداخـتـه شده اســـت که شایـــسـتـــه نیـــسـت مرد و زن به یکباره با هم نزدیـــکـی کنـنـــد.

 

مطــمئنا خوب که فکـر کنــید حالـات متفـاوتی به ذهنـتــان میـــ‌رسـد، به‌ عنوان مثــال اگـــر از ایـنکـــه شوهرتان بدن شما را بوبسد، نوازش کنـد و یا بلـیســـد لذت میـ‌بـــریـــد میـ‌توانـیـــد مزه شیریــنـــی را به شوهرتان تقدیـم کنــیــد: کمــی خامه به سینـهــ‌ـهـایـــتـان بزنیــد و از همـسـرتـان بخواهـید از روی سینه‌ـهایتان خامــهــ‌ــها را میـل کنــد و یا رفــتـــار مشـــابـــهـــی در مورد آلـــت جنـــسـی مردانـــه. ایــنـــ‌ـها همـــه بازی جنــســـی هستـــند که شمــا و همسـرتــان را برای یک رابطه شیـــریـن به وجد می‌ـــآورد.

بازی جنـــسـی با بدن همـسـر

اگــر تا به حال برای بوسیــدن نقـــطــه‌ــای از بدن همـســـر خود زمان زیادی میـ‌ـــگـذاشـــتـید و بر آن تمــرکــز میـــ‌ـــکــردیـــد،‌ روند خود را عوض کنیـــد؛ برای بوسیدن مدام وقفـه ایـــجـــاد کنید و مجــددا از نقــطـــه دیــگر از بدن آغــاز کنــیـد نه ایــنــکـــه ادامـه‌ـی آنـــرا دنبـال کنـیــد. ایـــن کار را باعـــث میــ‌گردد قصد شمــا برای همـــسـرتـــان قابـل حدس نبـاشد و مجددا می‌توانیـد به نقــطـــه اول بروید. به این حرکت، حرکت چرخـــشـــی می‌ــگوینـد. آغــاز‌ــهای بی پایان، وقفه و غافلـگیری می‌تواند عطش هر زن و مردی را شعلــه‌ور سازد، تمامی نقــاط بدن را مورد توجه قرار دهـیــد. دقت داشته باشـــید که بوسیدن و لیسیدن ناحــیــه گردن باعـــث تحـــریــک بیشــتری در هر دو جنس میــ‌ـــشود. موقع رابطه جنســـی صحبـت کنـیـــد اما صحبتــ‌ــهــای کوتاه و مرتـبط؛ صحـبـــتــ‌هــایی در مورد لذتـبــخـش‌تــریـن زمانی که میــ‌خواهــیــد با همــسرتان تجــربه کنـــید.

بازی جنسـی با رقص و عشوه‌ـــگری!

براحتـــی دســـت یافــتـــنی نبـــاشـــیـد؛ ناز کنـیـد، عشوه‌گری داشــتـــه باشیــد، برقصـید، بازی کنــیـد تا عطـــش شوهرتان بیشتر شود. اگـــر بلافــاصـــلـــه در بســـتـــر تسلـــیـــم شوید خیلـی زود آتـش جنـسـی شوهرتان فروکش می‌ـکنــد.

عافــلـگیـری با بسـتــن چشـمـان

اگر میــ‌ـخواهـــید هیـجان رابطه در حالـــت جدیـد بیشتـر شود، چشـمـان همـــسرتان را ببــنـدیـــد تا نتوانـــد حرکات بعــدی شما را مشـاهــده کنـد در نتـــیـــجه غافلگیــر میـ‌ـشود، بد نیــسـت بدانید زمانــی که چشـم‌هــا بسـته باشند مغـــز بصورت غیــر ارادی شروع به پردازش شرایــط کرده و افـکاری در ذهن شمـا شکــل میـــ‌گـــیـرد که به موجب ان میــ‌ـــتوانـــد تحـــریــک بیشتری نســیــبـــتان شود.

لبـاس و آرایـشی جدیــد برای همســر

همه میــ‌دانند که خانــم‌ـهــا برای رفتـــن به یک مراســـم عروسی از چنـــدین روز قبـــل به دنبـال آن هستنـــد که لباسی تهــیـــه کنــنـد که قبلـــا آنرا در مجلس‌ـــهای قبــل بر تن نکـــردهــ‌اند و برای زیـبــاتـــر شدن مدل موه و آرایشـــ‌ـشــان را در حد اعــلــا تغـییر می‌ــدهـــنـــد و هر چه در توان دارنــد بکـــار می‌ـگیـــرنـــد تا جذابـ‌تـــر از قبل باشـــنــد. این موارد هیچ اشـکــالـی ندارد امـــا آیــا برای رابـــطه با شوهرتــان زمانــی جهـت متــفاوت بودن و جذاب بودن آرایش جدیـد و لباس جدیــد صرف میـــ‌کـــنــیـد؟ و همـینـطور در تقابل آن آقـایان موها و صورتی اصــلاح شده لبــاسـی مرتــب و عطری خوشبو، آیا برای نزدیکــی با همـســرتــان صورتتان را اصلاح میــ‌ـــکــنید؟ بدنـــتان را معطــر میــ‌ـکـنید؟ اگـر نمی‌ــکــنید چطور انتظــار دارید رابـطــه شما همــیشــه جذاب باشـــد؟

لباس‌های محرک جنــسی بر تن کنــیــد از همســرتان در مورد سلیقه‌ـاش اطــلاعــات کســب کنید، یک بدن نیمـــه برهـنـــه نسبـت به بدنـی کامـــلـــا عریـــان، برای مردان جذابیــت جنسی بیــشـــتـری دارد. پس برای شروع رابـطــه جنســـی بلـــافـاصـــله همهــ‌ــی لبـاس‌ـــهـــا را از تن در نیـــاوریـد؛ اجـــازه دهید انـــدامــ‌هـــای جنـــسی و نقاط تحــریـــک پذیر بدن شما با لباســ‌هـــای محـــرک برای همـــســرتــان بیشتـر نمود کنــد.

خانـــمــ‌ـــها خجــالت نکــشنـد، باید در رابـــطـــه جنــســی بی‌حــیـــا باشید

خانـــم عزیـز، لطـــفـــا موقع رابـطه جنسی با شوهرتان بی‌حــیـا باشـــیـــد، گمـــان نکـنـــید شوهرتان فکــر بدی در مورد شما میـــ‌ــکند و یا به گذشتــه شما شک می‌ـکـــند بی‌ــحــیا بودن زن در رابطـــه جنــســی یک توصیــه دیــنی اســت که در روایات به آن اشــاره شده اسـت. هر چند توصیــه بر ایـــن است که بعـــد از رابـطه جنـــســـی لبـــاس حیـــا بر تن شود. خودتان را رهــا کنــید اگـر لازم اسـت فریـاد بزنیـد، لذت را به همـــسـر خودتــان تقـدیــم کنیـد و از او لذت ببـریــد. اگــر قرار اسـت یک رابـطه ۱۰ دقیـــقه‌ــای داشتـــه باشــیــد ، بهـــتــر اسـت تا زمـانی که بتوانــید یک رابــطـــه طولانی داشـته باشـیـد صبـر کنـیــد. هر چه مدت زمان بیــشـتـــری صرف بازی جنســی و حاشیــه کنیــد تحریــک و عطـــش شما و همـــسـرتـــان بیـــشـتر می‌ــشود. پس وارد یک رابطــه کوتاه نشوید.

نکــتــه: ازهمســرتــان نپــرسیــد که ارضـــا شدی یا نه؟ چرا که مطرح کردن ایـن پرسـش میـ‌ــتوانـد ایـــن ذهـنـیت را در همسـر شما ایـجــاد کنـد که شمـــا دیــگــر از ادامـه رابــطـه خســـته شدهـــ‌ایـــد و صرفا برای ارضـــاکــردن او تلاش میــ‌ـــکــنــیـــد و دیـگر خودتـــان لذتــی از ایــن رابـــطه نمـــی‌بـــریـد. بنـــابـــرایـــن ممـــکــن اسـت شما با پاسخ “اره ارضـــا شدمـــ” یا “نـه دیگه ادامـه ندهـ” مواجه شوید. با توجه به شنـــاخــتی که از همـسرتــان پیـــدا می‌کنیـــد ایـن شمـــا هستــیـد که از حالـات و نشانـهـ‌ها بایــد متوجه شوید که او به ارگـاسم نزدیـــک است یا خیــر.

بعـد از رابـــطـــه جنسـی

بعـد از پایــان یافتن رابطـــه، راجــع به آن صحـبـــت کنیـــد و یکدیــگــر را در آغوش بگـیــریـد. به یکدیـــگر بگوییـد که از کدام حرکـات لذت بیشتـــری برده‌ـاید، به همـســـرتان بگوییــد فوق الــعاده بود و او را تحـســـین کنـــید، اثـــرات مثـــبت یک رابطـه زناشوئی کامـل، بســیار زود نمـایـان می‌ـــشود. همانطور که اثرات منفـی یک رابطه نامنــاســـب زود مشخــص می‌ــشود.

بازی جنسی با بدن همسر و رقص و عشوه گری

.