فیلمی از جدیدترین موشک کروز ساخت ایران با نام «مبین»

فیلمی از جدیدترین موشک کروز ساخت ایران با نام «مبین»
327

موشک کروز ساخت جمهوری اسلامی ایران با نام «مبین» در نمایشگاه هوافضای روسیه ماکس ۲۰۱۹ معرفی شد. این موشک با برد ۴۵۰ کیلومتر، ۶۷۰ کیلوگرم وزن دارد و می‌تواند تا سقف ۴۵۰۰۰ پا پرواز کند.

.