فیلم / آموزش جلوگیری از آزارجنسی به کودکان دختر و پسر

آموزش جلوگیری از آزارجنسی به کودکان دختر و پسر
2,446

 

برای خیلی از والدین آموزش مسائل جنسی به کودکان از جمله پاسخ به سوالات جنسی آنها کار دشواری است. یکی از این مسائل آموزش جهت جلوگیری از آزار جنسی کودک توسط دیگران است.این ویدئو به سادگی به شما نشان می دهد که چطور می توانید در مورد مواردی که مصداق آزار جنسی کودک محسوب می شود به کودکتان آموزش دهید و همین طور اینکه در مواجه با شروع به آزار جنسی چه عکس العملی نشان دهند

در این ویدئو کوتاه نشان میدهد چطور از اینکه آیا کودک شما مورد آزار جنسی قرار گرفته است یا نه با خبر شوید هم توضیح داده است. آزارجنسی کودکان مربوط به دختر بچه ها نیست و تقریبا به همان اندازه آزار جنسی پسران (حتی تا نوجوانی) صورت میگیرد که می توان با آموزشهای صحیح از آن جلوگیری کرد.

.