فیلم دعوا و مشت زنی دو ایرانی با یک آمریکایی بر سر خلیج فارس

فیلم دعوا و مشت زنی دو ایرانی با یک آمریکایی بر سر خلیج فارس
324

فیلم حمله احمقانه مرد آمریکایی به دو ایرانی در دوبی / به خاطر خلیج فارس کتک خورد+ رکنا: حمله مرد آمریکایی به دو ایرانی در دوبی با کتک خوردن وی خاتمه یافت. مهاجم که با شلوارک وارد مغازه دو جوان ایرانی شده بود، مدام می گفت فورا خلیج فارس را ترک کنید. به گزارش گروه ترجمه رکنا، به تازگی ویدیویی در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد که درگیری شدید دو ایرانی با مردی آمریکایی را در دوبی به تصویر کشیده است. گزارش های به دست آمده حاکی از آن است که مرد آمریکایی که ظاهرا در حالت غیرطبیعی قرار دارد و به شدت عصبانی نیز است زمانی که متوجه می شود صاحبان رستوران کباب ترکی دو ایرانی مقیم دوبی هستند به سمتشان حمله ور شده و بدون توجه به مشتریان و شاهدان عینی که در زمان درگیری در رستوران حضور داشتند به سمت یکی از مردان ایرانی حمله کرده و با کلمات رکیکی که استفاده می کرد از او و همکارانش می خواهد که فورا خلیج فارس را ترک کرده و به ایران بازگردند. مرد ایرانی که از لحن صحبت مرد مهاجم در مقابل مشتریانش به شدت عصبانی شده با کمک همکارانش به سمت او حمله ور شده و با ضرب و شتم و فریاد او را از مغازه بیرون کردند.

.