1,208

قتل فجیع یک مرد در مغازه اش / به تازگی ویدیویی از ترور یک مرد در فضای مجازی به انتشار گذاشته شد که لحظه مرگ فجیع او را به تصویر کشیده است.در ویدیو منتشر شده نشان می دهد که مرد مغاره دار در پاکستان طی حمله ناگهانی یک مرد ناشناس به طرز فجیعی با اسلحه ترور شد. گفتنی است که ترور قیصر عباس اکنون موجی از واکنش کاربران را به همراه داشته است

.