306

فیلم مستند Iguanas: Living like Dinosaurs ساخت شبکه BBC است. اگرچه دایناسورها مرده‌اند و نسلشان منقرض شده است اما آیا زندگی دیگر خزندگان می‌تواند اسرارمخفی دنیای گمشده آن‌ها را به‌ما نشان دهند؟ ایگوانای سبز یک سوسمار درختی سبز رنگ، با فلسهای تیغ مانند در پشت و ناخنهای بلند که ظاهری شبیه دایناسورها دارد موضوع این مستند BBC است. اگرچه این‌ها به‌طور مستقیم فرزندان دایناسورها نیستند ، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد زندگی اجتماعی این مارمولک‌های جدید ممکن است به ما بفهماند که رفتار دایناسورها چگونه بود است.

.