نبرد شیرها بر سر شکار | فیلم

نبرد شیرها بر سر شکار فیلم
431

در گذشته شیرها در آفریقا، جنوب آسیا، خاورمیانه و حتی ایران زندگی می‌کردند، اما در حال حاضر به جز تعداد کمی ‌از آنها که در هندوستان یافت می‌شوند، سایر شیرها در مناطق ساوانایی آفریقا زندگی می‌کنند. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست وضعیت بقای گونه شیر را در حالت آسیب‌پذیر طبقه‌بندی کرده‌ است.
این گربه‌های اجتماعی در گله‌های ۱۰-۱۵ تایی زندگی می‌کنند. اعضای بزرگسال گله همیشه به خوبی از توله‌ها نگهداری می‌کنند. شیرها تنها گربه سانانی هستند که بصورت گروهی زندگی می‌کنند.
غرش شیر به قدری بلند است که تا شعاع ۸ کیلومتری صدای آن شنیده می‌شود.در اکثر مواقع شکار به عهده شیرهای ماده است و شیر نر بیشتر وظیفه محافظت و مراقبت از اعضا و قلمرو گله را برعهده دارد.
یک شیر نر روزانه به طور متوسط به ۷ کیلوگرم گوشت احتیاج دارد. این در حالی است که شیر ماده روزانه به ۵ کیلوگرم گوشت نیاز دارد.
عمر شیرها در حیات وحش بین ۱۲ تا ۱۶ سال است، اما شیرهایی که در باغ وحش‌ها نگهداری می‌شوند تا ۲۵ سال عمر می‌کنند.

.