نحوه ردگیری شکار با استفاده از قوه بویایی سه بعدی کبرای زرد | فیلم

نحوه ردگیری شکار با استفاده از قوه بویایی سه بعدی کبرای زرد فیلم
647

ذرات رایحه در تمامی هوا پراکنده‌اند.از بوی پرندگان و درختان گرفته تا ذرات غبار و ذرات معلق در هوا همگی توسط زبان دوسر مار کبرای زرد دریافت می‌شوند و به کمک اندام جیکوبسون که نقش بینی را برای مارها بازی می‌کند پردازش می‌شوند.مار به کمک زبان دوسر خود دو نمونه با فاصله کم از ذرات هوا می‌گیرد و به کمک اندام جیکوبسون رد بو را می‌گیرد و جهت حرک خود را تشخیص می‌دهد.

در این ویدیو یک مار کبرای زرد یا کیپ کبرا را می‌بینید که یک دوربین کوچک به پشت سرش بسته شده و از نزدیک شیوه حرکت و شکار او را مشاهده می‌کنید.

.