نوترونیکوس دایناسوری گیاهخوار از خانواده تی‌رکس | فیلم

نوترونیکوس دایناسوری گیاهخوار
867

نوترونیکوس یک گونه گیاهخوار شده از خانواده تیرانوسورهاست.این دایناسور با اینکه گیاهخوار بوده است اما با دارا بودن چنگال‌های تیز و بلند قابلیت دفاع از خود در مقابل مهاجمین را داشته است. این گونه دایناسورها بین ۹۰ تا ۹۲ میلیون سال پیش روی کره زمین می‌زیسته‌اند.

.