نگاه عاشقانه محمدرضا گلزار به بازیگر زن +عکس

نگاه عاشقانه محمدرضا گلزار به بازیگر زن
556

نگاه عاشقانه محمدرضا گلزار به بازیگر زن +عکس

 محمدرضا گلزار و دایا میرزا در نمایی از فیلم سلام بمبئی
.