واکنش تند محمدرضا گلزار به اظهارات اخبار 20:30 (فیلم)

واکنش تند محمدرضا گلزار به اظهارات اخبار 2030 (فیلم)
1,328

به دنبال انتشار این خبر، محمدرضا گلزار نیز در مصاحبه خود به اظهارات خبر بیست و سی واکنش نشان داد و به بازخوردهای این چنینی که بیست سال است گریبان‌گیر کارهایش شده است اشاره نمود.

او همچنین روز گذشته با انتشار پستی به نوعی جواب بدخواهان خود را داد.

واکنش تند محمدرضا گلزار به اظهارات اخبار 20:30 (فیلم)

محمدرضا گلزار:

«صبر داشته باش و ببین ؛
همان کسی که می خواست تو را زمین بزند ، زمین خورده !
همان کسی که می خواست حرمتِ تو را بشکند ، تمامِ غرور و حرمتش شکسته !
همان کسی که قصدِ آزارِ تو را داشت ، بی دفاع شده و آزار دیده !
کائنات ، دست بردار نیست ؛
انتقامِ ما را ، از هم می گیرد !
روزی همه مان به هم ، بی حساب خواهیم شد …»

.