وحشت گله کفتارها از حضور شیر نر و فرار آن ها | فیلم

وحشت گله کفتارها از حضور شیر نر و فرار آن ها فیلم
1,213

تعداد زیادی کفتار به شکار شیرهای ماده هجوم آورده و با آنها در غذایشان شریک می‌شوند.شیرهای ماده که از پس تعداد زیاد آنها برنمی‌آیند مجبور می‌شوند قسمت عمده شکار را تسلیم آنها کنند. از دور یک شیر نر به آنها نزدیک می‌شود و کفتارها با دیدن شیر نر از شکار فاصله گرفته و فرار می‌کنند. ابهت شیر نر باعث ترس کفتارها شده و حتی شیر ماده نیز از شکار فاصله می‌گیرد تا شیر نر از آن تغذیه کند.

.