هر آنچه درباره پارگی پرده بکارت باید بدانید – فیلم +18

پارگی پرده بکارت
700

 

آنچه که باید راجع به پرده بکارت و باکرگی بدانید / فیلم

با این باور بزرگ شدیم که پرده بکارت دلیل باکرگی است. اما معلوم شده اشتباه می‌کردیم. ما کشف کردیم که افسانه عامیانه که به ما درباره باکرگی زنانه گفته می‌شود بر مبنای دو حرف بیهوده علم کالبدشناسی است. با وجود اینکه جوامع پزشکی بیش از ۱۰۰ سال است این حقیقت را می دانند، هنوز، این دو حرف بیهوده به تدریج زندگی زنان سراسردنیا را سخت ترمی کنند. در سرتاسر جهان ادامه می‌دهند.

ادامه این سخنان جذاب و گیرا را در اینجا و در این کلیپ ببینید.

.