چگونه خون از سینه میترا استاد بیرون ریخت! / دختر نجفی فاش کرد ! + عکس

دختر+محمدعلی+نجفی
231

در جلسه دادگاه امروز نجفی دختر وی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: همراه آقازاده راننده پدرم و همسرم جلوی در خانه پدرم رفتیم چند بار زنگ زدیم که در باز نشد .

زهرا نجفی در ادامه بیان کرد: با کلید راننده در خانه را باز کردیم و هر چه میترا استاد و پدرم را صدا زدیم جوابی نشنیدیم در جستجوی آنها اتاق ها را گشتیم که مهیار پسر میترا استاد وارد خانه شد وقتی به سمت حمام رفتم میترا استاد حالت نشسته در حمام بود که با اورژانس تماس گرفتیم آنها گفتند مطمئن هستید خودکشی نکرده است گفتیم نمی دانیم گفت ماساژ قلبی بدهید همان را انجام دادیم  با ماساژ قلبی ناگهان خون از محل گلوله از سینه اش بیرون زد و با دیدن پوکه متوجه شدم جان باخته است.

داماد محمد علی نجفی

داماد نجفی در ادامه تصریح کرد: از جلوی وان حمام خون قابل مشاهده بود ولی خون بیشتری کف حمام ریخته بود و در پایان راننده نجفی نیز این سخنان را تایید کرد.