681

🎥تصاویر یکی از اراذل منطقه حسین آباد مهرشهر که در درگیری با پلیس کشته شد

این شخص که سابقه شرارت، درگیری و مزاحمت برای مردم و اصناف را داشت در درگیری با ماموران نیروی انتظامی کشته شد.

🔹او قبل از درگیری با ماموران نیروی انتظامی، به صورت برهنه با قمه و با به کاربردن الفاظ رکیک به مردم حمله و یک پیرمرد را مجروح و به خودروهای شخصی آسیب وارد کرده بود.