کنایه سنگین محمد حسین میثاقی به عادل فردوسی پور و برنامه نود ؛ شاگرد روی دست استاد بلند شد + سند

کنایه سنگین محمد حسین میثاقی به عادل فردوسی پور و برنامه نود
263

کنایه سنگین محمد حسین میثاقی به عادل فردوسی پور و برنامه نود ؛ شاگرد روی دست استاد بلند شد + سند

محمد حسین میثاقی : چندین سال ما را عادت داده اند که به حواشی فوتبال توجه کنیم ، نه به اصل آن !

محمد حسین میثاقی ، مجری برنامه فوتبال برتر ، که با پایان یافتن پخش برنامه نود با مجری گری عادل فردوسی پور ، به چهره اول و پر هیاهوی رسانه های ورزشی بدل شده است ، با اظهار نظری عجیب ، بار دیگر در صدر حواشی رسانه های ورزشی کشور قرار گرفت .

محمد حسین میثاقی که فوتبالدوستان کشور او را جانشین عادل فردوسی پور در برنامه فوتبال برتر قلمداد می کنند ، در برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر با اظهار نظری عجیب ، خود را در معرض حملات هواداران عادل فردوسی پور قرار داد .

میثاقی دربرنامه دوشنبه شب فوتبال برتر ، پس از پخش آیتمی از مجید جلالی در توضیح مباحث پایه ای فوتبال ، گفت :

در چندین سال ، ذائقه ما به گونه ای ساخته شده که همیشه به حواشی فوتبال توجه کنیم نه به اصل آن !

هر وقت مباحث پایه ای فوتبال مطرح می شود ، ما صحبت درباره آن را به برنامه های دیگر موکول کردیم ، در حالی که هیچ وقت و در هیچ برنامه ای به مباحث پایه ای فوتبال اعم از صحبت درباره اصول باشگاه داری ، تیم های پایه و .. نپرداخته ایم !

این اظهار نظر محمد حسین میثاقی ، واکنش شدید هواداران عادل فردوسی پور در شبکه های اجتماعی را به همراه داشت . عده ای از فوتبالدوستان در فضای مجازی معتقدند که میثاقی که خود را شاگرد فردوسی پور نامیده بود و بارها اعلام کرده بود که هرچه دارد از عادل فردوسی پور است ، با این اظهار نظر خود ، انگشت اتهام را به سوی برنامه نود و شخص فردوسی پور نشانه گرفته است .

.