کوبیدن مشت به صورت خبرنگار همزمان با تهیه گزارش زنده تلویزیونی! + فیلم

کوبیدن مشت به صورت خبرنگار همزمان با تهیه گزارش زنده تلویزیونی! + فیلم
196

خبرنگاری که در یکی از خیابان‌های مکزیک بصورت زنده در حال تهیه گزارش از راهپیمایی یک گروه فمنیستی بود به طرز وحشتناکی توسط یک مرد جوان مورد حمله قرار گرفت.

ویدئویی که به تازگی منتشر شده است لحظه مورد حمله قرار گرفتن یک خبرنگار را در یکی از خیابان‌های مکزیک به تصویر می‌کشد. خوآن مانوئل، خبرنگار شبکه ADN ۴۰ که در یکی از خیابان‌های مکزیکوسیتی بصورت زنده در حال گزارش از راهپیمایی یک گروه فمنیستی بود به طرز وحشتناکی توسط یک مرد جوان مورد حمله قرار گرفت.

در ویدئویی که توسط فیلمبردار گروه ضبط شده است چگونگی وقوع این حمله به خبرنگار به تصویر کشیده شده است. براساس تصاویر این ویدئو در ابتدا چند نفر از معترضان زن به این خبرنگار حمله‌ور شده و  با فریاد کشیدن و ایجاد سر و صدا در گزارش زنده او اختلال ایجاد می‌کنند. این ویدئو نشان می‌دهد یکی از زنان پودری را به سمت او می‌پاشد.

لحظاتی بعد در حالی که این خبرنگار بدون توجه به حواشی ایجاد شده در حال گزارش است یک مرد جوان از پشت سر به او نزدیک شده و ناگهان با قدرت زیادی یک مشت به صورتش می‌کوبد. شدت  این ضربه آنچنان زیاد بوده است که براساس این ویدئو خبرنگار در حالی که نقش بر زمین شده است، از شدت درد به خود می‌پیچد.

خوآن پس از این حادثه در حالی که از ناحیه صورت دچار جراحت شده بود مورد مداوا قرار گرفت. او پس از این حادثه در صفحه توییتر خود نوشت : ”  خشونت هیچگاه پذیرفتنی نیست.”

لحظه حمله به خبرنگار تلویزیون در خیابان

.