2,116

یک سرباز در یکی از پادگان‌های بوشهر چهار هم‌خدمتی خود را به شهادت رساند.یک منبع آگاه اظهار کرد: یک سرباز در پادگانی در بوشهر ۴ هم‌خدمتی خود را به شهادت رساند و یک نفر را نیز به گروگان گرفت.  گفته می‌شود که اجازه ندادن برای رفتن به مرخصی دلیل اقدام این سرباز بوده است.  این منبع آگاه از آزادی گروگان در دیلم خبر داد.

.