نبرد خشن لاما و پلنگ آمریکایی

jang lama palang
431

ویدیویی از نبرد خشن لاما و پلنگ های آمریکایی

گواناکو (Lama guanicoe) جانوری است از راسته زوج‌سمان خانواده شترسانان که نیای لامای اهلی است و در آمریکای جنوبی زندگی می‌کند. کرک گواناکو یکی از نرمترین کرک‌ها می‌باشد که از کرک کشمیر نیز گرانتر است.

Puma takes on guanaco three times her weight | Seven Worlds, One Planet | BBC Earth

.