جفت گیری شتر مرغ چگونه است؟

Ostrich mating
8,707

جفت گیری شتر مرغ Ostrich mating : رفتار های جفت گیری در شتر مرغ : جفت گیری شتر مرغ ها با آغاز فصل تولید مثل شروع می شود. آشنایی با نحوه و روش جفت گیری در بین شترمرغ های نر و ماده را در انیمالز ببینید.

Ostrich mating

جفت گیری شترمرغ

شتر مرغ پرنده ای است که از فروش محصولات آن یعنی چرم ، پر ، گوشت و تخم سود بسیار بالایی برداشت می شود . جفت گیری این پرنده بسیار جالب بوده و برای پرورش دهندگان حائز اهمیت است .

جفتگیری شترمرغ

پرورش شترمرغ ورفتاهای عجیب برای جفت گیری باماده

پرورش شترمرغ و-رفتاهای عجیب -جفت گیری باماده

رفتار های جفت گیری در شترمرغ

رفتارهای-جفتگیری-در-شترمرغ

رفتار های جفت گیری در شتر مرغ : جفت گیری شتر مرغ ها با آغاز فصل تولید مثل شروع می شود. در این فصل شتر مرغ جفت خود را از دسته جدا کرده و به مکانی دیگر می رود و از آن بسیار محافظت می کند. این مکان، محل تخم گذاری نامیده می شود . در مقابل شترمرغ های ماده نیز با ورود یک شتر مرغ نر نا خوانده و مزاحم ، با نوک زدن از قلمروی خود دفاع می کنند. هر گروه از یک شتر مرغ نر ، یک ماده ی اصلی و چهار ماده ی فرعی دیگر تشکیل می شود.

رنگ پر شتر مرغ

رنگ قهوه ای پر های شترمرغ ماده باعث محافظت از تخم شده تا دیده نشود. جوجه های شتر مرغ نمی توانند به تنهایی از تخم خود بیرون بیایند و این کار را باید به کمک شتر مرغ نر انجام دهند. پس از بیرون آمدن جوجه ها، پدر و مادر آموزش های نظیر غذا خوردن و تشخیص مواد غذایی را به آن ها شروع می کنند. معمولا یک شتر مرغ بالغ و با تجربه از دسته ای از شتر جوجه های کوچک محافظت می کند.

زمان-جفت-گیری-شتر-مرغ

رفتار های قبل از آغاز جفتگیری شتر مرغ

قبل از آغاز جفت گیری، شتر مرغ نر حرکاتی رقص مانند ، شامل باز کردن بالهایش، نشستن روی پاها و خم کردن گردنش انجام می دهد. در حین رقص، شتر مرغ ماده صداهایی مانند boom و rboomen و همچنین حرکات دیگری مانند باد کردن گردنش، بال و پر زدن، صداها و آواز های بلند سر دادن، بر چیدن دانه ها به شکل سمبلیک، دعوت مرغ ها به دانه خوردن و راه رفتن به شکل زیگزاگ از خود در می آورد. این پرنده به جای هدایت کردن دیگر شتر مرغ ها به لانه و برداشتن غذا، آن ها را نیز به جفت گیری تشویق می کند.

پس از اتمام این رفتار ها، شتر مرغ ماده در جلوی شتر مرغ نر می نشیند و دم خود را بالا می برد. سپس شتر مرغ نر به پشت سر او می رود و جفت گیری را انجام می دهد. جفت گیری در شتر مرغ معمولا چند بار در روز نیز انجام می شود.

پس از اتمام کار شترمرغ اصلی و دیگر شتر مرغ های فرعی تخم های خود را در همان لانه گذاشته و مسئولیت محافظت از آن ها به پرنده ی اصلی می سپارند. شتر مرغ ماده تمام روز را بر روی تخم ها می خوابد. این وظیفه در هنگام شب به شتر مرغ نر واگذار می شود.

جفت گیری شتر مرغ

نگهداری شتر مرغ ها در زمان جفت گیری

یکی از مهم ترین نکاتی که باید در مورد نگهداری از شتر مرغ ها رعایت شود این است که باید فضای مناسبی برای تعداد شتر مرغ ها در نظر گرفت و برای تعداد زیادی از شتر مرغ ها ، فضای محدودی را انتخاب نکرد. اگر فضای بسته و کوچکی انتخاب شود، ناآرامی و اغتشاش در بین آن ها بوجود می آید. اگر بخواهید آن ها را به جای دیگری نیز منتقل کنید، قدرت و فرایند جفت گیری از بین رفته و در تخم گذاری آن ها اختلال بوجود می آید و سبب رفتار های نا متعادل آن ها می شود.

معمولا شتر مرغ های جوجه به مادر خود وابسته هستند و هنگام پرورش مصنوع نیز باید دایه ای از آن ها محافظت کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد ، جوجه دچار اضطراب و نا آرامی شده و به اجسام نوک می زند و آن ها را می بلعند. حتی برای کاهش اضطراب شتر مرغ ها ، افرادی که با آنها سروکار دارند باید لباس های هم رنگ و یک شکلی بپوشند.

.