فیلم تکاندهنده شکنجه یک الاغ با دستان بسته ! / مرد حیوان آزار کیست؟

شکنجه یک الاغ با دستان بسته
1,324

ویدئویی توسط کاربران ،ارسال شده است که در آن شاهد ضرب و شتم یک الاغ توسط یک مرد هستیم.
این مرد میانسال ، پارچه ای روی چشمان الاغ انداخته است و با چماق به سر و صورت حیوان زبان بسته می‌زند.گفتنی است که این اتفاق در آذربایجان شرقی رخ داده است.

از آنجاییکه این اقدام که از لحاظ قانونی جرم است کسانیکه مرد حیوان آزار را می شناسند می توانند به پلیس اطلاع دهند تا شاهد چنین حیوان آزاری هایی نباشیم

.