شکار کروکودیل توسط حیوانات وحشی در حیات وحش

shekar korokodil dar hayat vahsh
823

کلیپی از شکار کروکودیل توسط حیوانات مختلف در حیات وحش را در چند دقیقه مشاهده می کنید ، 10 نمونه از حیواناتی که قادر به شکار و کشتن تمساح هستند را در ویدناک مشاهده می کنید.

.