کلیپ خفن از زایمان طبیعی شیر ماده در حیات وحش

zaiman shir dar hayat vahsh
2,696

کلیپ زایمان طبیعی شیر ماده در حیات وحش را در چند دقیقه مشاهده می کنید فیلمی نایاب از لحظه زاییدن شیر درنده پس از جفت گیری که با شیر نر در فصل جفتگیری حیوانات کرده بود در سایت ویدناک

.